متن آهنگ دویار ته ریش

قد بلند و چشمات سیاه مگه رو دست

چشمات میاد اخلاقات داره دستم میاد

همینه که تورو هستم زیاد اگه تو نبودی خسته میشدم

کاش میشد به دل تو وصل نمیشدم

چشای تو اگه سگ نداشتن شک نداشتم عوض نمیشدم

شبا پای گوشی تا شیش بیدارم تو یه بله بگی پا پیش میذارم

اون مدلی که تو دوس داری میشم اصا بخاطرت ته ریش میذارم

شبا پای گوشی تا شیش بیدارم تو یه بله بگی پا پیش میذارم

اون مدلی که تو دوس داری میشم اصا بخاطرت ته ریش میذارم

عشقمون هر چی ا چشم مردم دورتر خوشگلتر

هر روز از روز قبل دوتایی دیونه تر گوش شیطون کر

مثل من کی درداتو میدونه تا نفس داره باتو میمونه

تا ابد همین حرفا یادمونه حتی وقتی هفتاد سالمونه

شبا پای گوشی تا شیش بیدارم تو یه بله بگی پا پیش میذارم

اون مدلی که تو دوس داری میشم اصا بخاطرت ته ریش میذارم

شبا پای گوشی تا شیش بیدارم تو یه بله بگی پا پیش میذارم

اون مدلی که تو دوس داری میشم اصا بخاطرت ته ریش میذارم