متن آهنگ کسری زاهدی توبه کردم

 

توبه کردم که دلت را به دلم راه ندهم ای دل دیوانه عاشق بی خانه

توبه کردم که کسی محرم قلبم نشود

ای دل دیوانه عاشق بی خانه

توبه کردم که دلم را  به دلت هدیه کنم به تو من تکیه کنم

یا به هر بهانه ای برای تو گریه کنم

از دلی که به امانت به تو داده ام چه خبر از نگاهت چه خبر مانده ام

بعد تو با این همه رویا چه کنم

عشق تو دروغی بود میدانی و میدانم توبه ام را بشکنم

یا نشکن عشق محالی

رفتی و عطر تو مانده این حوالی بعد تو با هر نفس ای هر نفس آرام ندارم

از دلت دل بکنم یا نکنم دار و ندارم

گفته بودی در دل تو جا ندارم

توبه کردم که دلم را  به دلت هدیه کنم به تو من تکیه کنم

یا به هر بهانه ای برای تو گریه کنم

از دلی که به امانت به تو داده ام چه خبر از نگاهت چه خبر مانده ام

بعد تو با این همه رویا چه کنم

عشق تو دروغی بود میدانی و میدانم