متن آهنگ میثم خداوردی تولد

 

خوش اومدی به منزلم تنگ شده بود خیلی دلم

انقد پریشونم نباش جام خوبه مادر گلم

مادر باهام حرف بزن یکمی از خودت بگو

انقد نگرانم نباش از حال خواهرم بگو 

از حال خواهرم بگو 

مادر قوی باش یکم اینجوری از دست میری

خیلی ممنونم ازت برام تولد میگیری

برام تولد میگیری

دنیا بیوفا شده دنیا نامرد شده

نگران من نباش پسرت مرد شده

دنیا بیوفا شده دنیا نامرد شده

نگران من نباش پسرت مرد شده

یه تار موتو به دنیا نمیدادم امید جانم

کجایی از غمت شبا نمیخوابم امید جانم امید جانم

کجایی جان مادر من دلم خونه

تموم روز و شب چشمام بارونه

نبودی ببینی رو کیک نوشتم

تولدت مبارک نور چشمم

دنیا بیوفا شده دنیا نامرد شده

نگران من نباش پسرت مرد شده

دنیا بیوفا شده دنیا نامرد شده

نگران من نباش پسرت مرد شده