تو آدم نبودی

اگه تو آدم بودی هم توی شادی هم توی تنهاییام کنارم بودی کنارم بودی

اگه تو یه آدم بودی انقده راحت نمیذاشتی آدم چوبی آدم چوبی

میبینی سازم کوک نیست هر کاری کردم واسه قلبم بازم حالم خوب نیست

حالم خوب نیست تورو خواستن زور نیست ولی واسه رفتن از پیشت

انگاری واسم جور نیست واسم جور نیست

بی معرفت کردی بد کاری با من رفتی بد حالی دارم درد داره دلتنگیامم

بی معرفت نیستی هر شب بیدارم یه خواب راحت ندارم غرق توو تنهاییامم

بی معرفت کردی بد کاری با من رفتی بد حالی دارم درد داره دلتنگیامم

بی معرفت نیستی هر شب بیدارم یه خواب راحت ندارم غرق توو تنهاییامم

توی شهر بی عاطفه ها تو یه پرچم داری توی شکم از اینکه توو سینه تو قلبم داری

فکرشم نمیکردم یه روزی تو دردمم باشی تا دیدم توی کشتن قلب منم دست داری