متن آهنگ ماهور افشار تو باهامی

 

وایستادم توو این رابطه افتادم به تته پته دیوونه کردن واسه تو عادته

بد نیار دیگه به دلت بیقرار شده عاشقت دیدی من آخرش رسیدم بهت

تو باهامی هر جا برم تو صدام بزن عشق من

تا بهت بگم جان جان جان جان جان جان

باهاته دل دیوونم آخرشو من میدونم

لیلی هم نشی مجنونم جان جان جان

تو باهامی هر جا برم تو صدام بزن عشق من

تا بهت بگم جان جان جان جان جان جان

باهاته دل دیوونم آخرشو من میدونم

لیلی هم نشی مجنونم جان جان جان

دیوانه ام و عالم دیوانه خوش است

لبخند قشنگ تو چه دیوانه کش است

دیوانه ام و عالم دیوانه خوش است

لبخند قشنگ تو چه دیوانه کش است

دل دل میره برات بدجور گیره برات

مال خودم باش مال خودم باش

کشته منو نگاش اسمم روی لباش

مال خودم باش مال خودم باش

تو باهامی هر جا برم تو صدام بزن عشق من

تا بهت بگم جان جان جان جان جان جان

باهاته دل دیوونم آخرشو من میدونم

لیلی هم نشی مجنونم جان جان جان