متن آهنگ احمد سعیدی تو در چه حالی

 

گفتی دوست دارم اما جدا شیم گفتم عاشقتم نگو که میری

نتونستم جلو راهتو بگیرم رفتی گفتی که میری

نه حرفی نه نشونی نه تماسی چطور رویاهاتو بی من میسازی

نمیدونم ولی شاید واسه تو فقط بوده یه بازی

تو در چه حالی یه وقتا گاهی بگیر سراغم

نمونده آهی بیرحم نبودی شدی عزیزم انگار مهم نیست

بی تو مریضم

تو در چه حالی یه وقتا گاهی بگیر سراغم

نمونده آهی بیرحم نبودی شدی عزیزم انگار مهم نیست

بی تو مریضم

نیاد روزی که غم توو دل تو جمع شه

یه تار مو از سر تو کم شه

بهم میریزم دنیا رو بی تو حتی پیشم نباشی عشق منی تو

تو در چه حالی یه وقتا گاهی بگیر سراغم

نمونده آهی بیرحم نبودی شدی عزیزم انگار مهم نیست

بی تو مریضم

تو در چه حالی یه وقتا گاهی بگیر سراغم

نمونده آهی بیرحم نبودی شدی عزیزم انگار مهم نیست

بی تو مریضم