متن مداحی تو دل غم مونده یه ماتم مونده

 

تو دل غم مونده یه ماتم مونده یه چند شب دیگه تا به محرم مونده

تو دل غم مونده یه ماتم مونده یه چند شب دیگه تا به محرم مونده

دلارو بی بی به اینجا خونده یه چند شب دیگه تا به محرم مونده

رو دلها داغ و غمی بنشونده یه چند شب دیگه تا به محرم مونده

تو راه درمون هر درمونده یه چند شب دیگه تا به محرم مونده

داره صدای مادری میاد بی یار و حبیبیه بی یار و شکیبه

بی یار و حبیبی آخ حسین غریبه ای اهل عالم داره یواش یواش

خود بی بی سینه زناشو گریه کناشو جمع میکنه برا محرم

مادرش با دلی پر پر یک نگاه کرده به نوکر جون میدم وقتی میخونه یا حسین غریبِ مادر

یا حسین غریبِ مادر ؛ یا حسین غریبِ مادر ؛ یا حسین غریبِ مادر ؛ یا حسین غریبِ مادر

میشم آماده میشم دلدادهِ خدارو شکر خدا حسینو به ما داده

میشم آماده میشم دلدادهِ خدارو شکر خدا حسینو به ما داده

جوونیم نذرِ یه آقا زاده ؛ دلم یاد شبِ هشت دهه افتاده

تموم لشکر جلوش ایستاده  پدر بر روی نعش پسرش افتاده

همه میخندن ، به اشک آقا ، آقا گریونِ یه لشکر شادهِ

یه خواهری ز خیمه ها میاد ، میگه برادر قربون تو خواهر پاشو جون مادر تا بریم به خیمه

دارن همه هلهله میکنن پاشو عزیزم این پیکرو الان با همه جوونا میبریم به خیمه

بالای سر جوونی ، بابایی شده زمین گیر ، بعدِ تو خاک دو عالم بر این دنیای نقس گیر