متن آهنگ تو ، تو دنیامی دلیل خنده هامی

 

تو ، تو دنیامی ، دلیلِ خنده هامی

من رو تو حساسم ، عزیزم عشقِ خاصم

تو تو دنیامی ، هر لحظه جلو چشمامی

پس تا همراتم بیا بگو که باهاتم

کاری میکنم حرف تو باشه ، آخه دل من از خداشه

آره آره آره از خداشه ، که عشق تو همراه شه

کاری میکنم حرف تو باشه ، آخه دل من از خداشه

آره آره آره از خداشه ، که عشق تو همراه شه

♫♫♪♫♫

قسمِ راست من تویی تو ، اسم تو هر دم ورد زبونم

نرو عشقم نرو عشقم ، نرو بی تو دلم میگیره

بیا با ما به از این باش ، که قلب من پیش تو گیره

تو ، تو دنیامی دلیلِ خنده هامی

من رو تو حساسم عزیزم عشقِ خاصم

تو ، تو دنیامی هر لحظه جلو چشمامی

پس تا همراهتم ، بیا بگو که باهاتم

کاری میکنم حرف تو باشه ، آخه دل من از خداشه

آره آره آره از خداشه ، که عشق تو همراه شه

کاری میکنم حرف تو باشه ، آخه دل من از خداشه

آره آره آره از خداشه ، که عشق تو همراه شه

کاری میکنم حرف تو باشه ، آخه دل من از خداشه

آره آره آره از خداشه ، که عشق تو همراه شه

کاری میکنم حرف تو باشه ، آخه دل من از خداشه

آره آره آره از خداشه ، که عشق تو همراه شه