متن آهنگ مرتضی سرمدی تو مقصری

 

اولای رابطه بود میگفتی ما بهم خیلی میایم

یه کمی که گذشت دیدم عاشقتم من زیاد

باورت کردم دوست داشتم توی هر نفس

تورو باهام داشتم کنارم داشتم

یه کار کردی تو با دلم خودم

بذارم و برم نبینم دیگه چشماتو تو مقصری

حیفت نیومد اون عشق تو اینجور بدی به دست باد

مگه اون نبودی میگفت میخوامت خیلی زیاد

با یه عالم خاطره برگشتی حالا که قلبم جایی گیره

مگه من نگفته بودم عشقم بمون نذار این حس من بمیره

دیگه آشوب نیستم من که چن بار مردم اما تو اصا ندیدی

کم کم تو سرد شدی بی دل و بد شدی باید این روزو میدیدی 

یه کار کردی تو با دلم خودم بذارم و برم نبینم دیگه چشماتو تو مقصری

حیفت نیومد اون عشق تو اینجور بدی به دست باد

مگه اون نبودی میگفت میخوامت خیلی زیاد