تو منو رها کنی کجا برم امام حسن

نمی تونم دیگه کربلا برم امام حسن

تو منو رها کنی کجا برم امام حسن

یا امام حسن یا امام حسن

یا امام حسن یا امام حسن آقا

ضریح تو بنا میشه با چه شکوه و عزتی

دیدنیه تو حرم صف غذای حضرتی

هر زائر مشهد می خونه یاد حسن

رؤیایی میشه پنجره فولاد حسن