متن آهنگ تو که نیستی هوا یجوریه انگار خفس

 

تو که نیستی هوا ی جوریه انگار خفست بذار ببینمت قول میدم آخرین دفست

تو که نیستی درا رو بستم حبسم با خودم ی چن تا میله کم داره اتاق عین قفس

تو که نیستی شبا جاده تا هر جا که بره به هر جا میرسم هی هی خاطره

تو که رفتی خودت خاطره هاتو عشق تو به هر در زدم این دل نشد از یاد ببره

تو که رفتی من دق کردم دو سه شبم هق هق کردم

انقده از عشق خوندم که همه رو عاشق کردم

چرا منو ول کردی چرا دل دل کردی چرا دل و احساسو یهویی باطل کردی

اصلا بذا اسممو دیوونه بذا هر کی نمیدونه بدونه که دیگه نمیتونه دل من بدونت

انقد از دستتو حرص خوردم  تو که نیستی چقد تنگه دل من به جونت

نرو خالی نکن دست منو این منه وابسته نرو بسه دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته

توو دلت مهمونم کردی بعدشم پنهمونم کردی رفتی توو زندونم کردی گوشه ی این خونه

تو منو مجنوم کردی بعدشم مجبورم کردی که برم دورم کردی اینجوری نمیمونه  

اصلا بذا اسممو دیوونه بذا هر کی نمیدونه بدونه که دیگه نمیتونه دل من بدونت

انقد از دستتو حرص خوردم تنهایی از تو به ارث بردم تو که نیستی چقد تنگه دل من به جونت

نرو خالی نکن دست منو این منه وابسته نرو بسه دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته