متن آهنگ نوان تو یه گل بودی

 

لجبازی یه ذره مثه خودم میپرسم نمیگی چته گلم

تنگ میشه واسه تو هر شب دلم

بدی اون دستاتو به من

با اینکه دورم ازت مهم نی که کیا هستن دورم

باید شبایی که از غم پرم

خاطراتو مصرف کنم

یه دفعه چیشد آخه مگه میشد اونیکه عاشق نمیشد

آخر اسیر کی شد

تو یه گل بودی منم خار شدم اما ولی باز دارم هواتو

که نیاد اشک چشاتو

که شبم پیدا شه تو نقاشیه چشم سیاتو چشمای سیاتو

تو یه گل بودی منم خار شدم اما ولی باز دارم هواتو

که نیاد اشک چشاتو

که شبم پیدا شه تو نقاشیه چشم سیاتو

چشمای سیاتو

فصل بارون که بیاد وسط تنهاییات باز میوفتی یاد من

میفهمی چقد منو میخوای

سر به اون کوچه بزن که توش نداریم خاطره کم

هر چی که میگن راحب من

باور نکن من عاشقتم

تو یه گل بودی منم خار شدم اما ولی باز دارم هواتو

که نیاد اشک چشاتو

که شبم پیدا شه تو نقاشیه چشم سیاتو

چشمای سیاتو

تو یه گل بودی منم خار شدم اما ولی باز دارم هواتو

که نیاد اشک چشاتو

که شبم پیدا شه تو نقاشیه چشم سیاتو

چشمای سیاتو