این عشقو با تو میخوامش تو هدیه ای برام اینجا مثلت ندیدم

تو لنگه نداری مهربونی شدیدا چشمات واسه من یه جادویه عجیبن

خوبه دلامون بهم رسیدن بیا بذار دوباره بارون بیاد

دوتایی باز غرق شیم تو خاطرات میتپه دلم واسه اون خنده هات