صورتت از ماه هم ماهتره خنده هات از قلب من غم میبره

جای من نیستی ببینی خودتو چی بگم اصلا به تو

من دوست دارم دوست دارم همین کی مثل من عاشقی کرده بگین

من نفسام از  نفسای توئه قلب من امن ترین جای توئه