متن آهنگ تو کوچه ماهم عروسی میشه

 

آرزوهامو نبردم از یاد تا

نزارم تو دلم خالی شه

مطمئنم که یه روزی

توی کوچه ی ما هم عروسی میشه

کجایی کجایی دل ساده ام ببین

من به چه روزی افتادم ببین زندگیمو

کجاییی یه شب حس خوشحالی شدم

شکل یه حسرت خالی ببین زندگیمو