متن آهنگ تو نفسی هم نفسی بمان برایم

 

تو نفسی

همه کسی بمان برایم

زیبا شده

با عشق تو حال و هوایم

ای ماه من

همراه من دورت بگردم

در چشم تو

دیوانگی را دوره کردم