متن آهنگ جواد یساری تیر نگات

 

تیر نگات کیو نشونه کرده فکر و خیال منو دیوونه کرده

بگی و نگی اینو خودم میدونم مرغ دلت هوای دونه کرده

یا بیا ترک منو کن یا که از او دل بکن

از خدا بترسو تهمت ناروا نزن

یا بیا ترک منو کن یا که از او دل بکن

از خدا بترسو تهمت ناروا نزن

گناه نشور که اشتباه میکنی خدا میدونه که گناه میکنی

بدون دل من از طلا پاکتره

تو بی جهت با من جفا میکنی بس که تهمت میزنی

حرف تلخه همیشه اینو هر کس میدونه

حرف تلخه همیشه اینو هر کس میدونه

در دروازه رو آسون میشه بست

دهن مردمو که نمیشه  بست

در دروازه رو آسون میشه بست

دهن مردمو که نمیشه  بست

این روزا هر جا که من پا میذارم

میبینم حرف منو اون و تو هست

یا بیا ترک منو کن یا که از او دل بکن

از خدا بترسو تهمت ناروا نزن

یا بیا ترک منو کن یا که از او دل بکن

از خدا بترسو تهمت ناروا نزن

تیر نگات کیو نشونه کرده فکر و خیال منو دیوونه کرده

بگی و نگی اینو خودم میدونم مرغ دلت هوای دونه کرده

یا بیا ترک منو کن یا که از او دل بکن

از خدا بترسو تهمت ناروا نزن

یا بیا ترک منو کن یا که از او دل بکن

از خدا بترسو تهمت ناروا نزن

گناه نشور که اشتباه میکنی خدا میدونه که گناه میکنی

بدون دل من از طلا پاکتره

تو بی جهت با من جفا میکنی بس که تهمت میزنی

حرف تلخه همیشه اینو هر کس میدونه

حرف تلخه همیشه اینو هر کس میدونه