متن مداحی ثروت یعنی کرامت زهرا

 

ثروت یعنی کرامت زهرا ، ثروت یعنی عدالت حیدر

ثروت یعنی سخاوت زهرا ، ثروت یعنی محبت حیدر

ثروتمندم با علی روی سعادته آیندم

ثروتمندم ذکر یا علی مدد روی سربندم

ثروتمندم به علی و آل او علاقمندم

در ثمین علی ، نگین نگین علی ، قدرت حق دست خدا در آستین علی

گوهر نو علی ، عالیجناب علی ، خاک قدوم حیدرم ابوتراب

عزت یعنی اطاعت الله ، عزت یعنی اطاعت حیدر

عزت یعنی اطاعت الله ، عزت یعنی اطاعت حیدر