کار دادی دست دل بیقرارم یه کاری کردی جز خودت هیشکیو دوس ندارم

من دلی عاشقتم عشق یکی یه دونم

دیگه مثه تو پیدا نمیکنم اینو میدونم

حال دلم با تو خوبه با تو شاه قلبم شب رویاها سر زده که میای توو خوابم

تا تورو دارم دیگه غم توو دلم نیست هیچ

جای این دنیا دیگه مثل چشات نیست