جالبه بدونم چرا دیگه دلت برام تنگ نمیشه فکر میکردم حست به من کم نمیشه

چرا بهش فکر میکردی بودم وقتی پیشت گفتم عاشقتم نفهمیدم تهش چی میشه

کاری کردی که فکر کنم دوسم داری الان داغی نمیفهمی کیو از دست دادی

یه روزی جونمو برات ولی الان بر نمیاد ازم کاری عجیب شده رفتارت چرا فرق کردی