متن آهنگ سینا کرم جانان من

 

ماه من آسمان از شوق تو می بارد

هر که مستت بشود حق دارد حق دارد حق دارد

ماه من در دلم تصویر تو اُفتادست

هر که در بند تو است آزادست آزادست آزادست

جانان جانانم ای سر و سامانم تو ماه زیبای من هستی

تو عطر بارانی تو ماه تابانی تمام دنیای من هستی

جانان جانانم ای سر و سامانم تو ماه زیبای من هستی

تو عطر بارانی تو ماه تابانی تمام دنیای من هستی

♫♫♫

ای سراسر عاشقانه ای تماما دلبرانه

با تو آرامم همیشه ای عشقجاودانه

جانان جانانم ای سر و سامانم تو ماه زیبای من هستی

تو عطر بارانی تو ماه تابانی تمام دنیای من هستی

جانان جانانم ای سر و سامانم تو ماه زیبای من هستی

تو عطر بارانی تو ماه تابانی تمام دنیای من هستی