متن آهنگ ایمان سیاهپوشان جان جانم

 

اگه قهر کم کنی غمم کم کنی حرف بزنی

عاشقم کنی واست

میمیرم واست میمیرم

تا بی هوا میبینم تورو میخرم به جان درد بی دوا

شیرین زبونم دردت به

جونم آره دردت به جونم

بیا در دستانم بذار دستانت بیا در چشمانت

ببین چشمانم ای بهترینم جان جانم

ای بیرحم بی تو میمیرم

بیا یک بیا یک بیا یک دونه یارم بیا دو بیا دو بیا دردونه یارم

بیا سه بیا سه بیا ستاره ی

من وفادارم به تو یارم

بیا یک بیا یک بیا یک دونه یارم بیا دو بیا دو بیا دردونه یارم

بیا سه بیا سه بیا ستاره ی

من وفادارم به تو یارم

بیا در دستانم بذار دستانت بیا در چشمانت

ببین چشمانم ای بهترینم جان جانم

ای بیرحم بی تو میمیرم

بیا یک بیا یک بیا یک دونه یارم بیا دو بیا دو بیا دردونه یارم

بیا سه بیا سه بیا ستاره ی

من وفادارم به تو یارم

بیا یک بیا یک بیا یک دونه یارم بیا دو بیا دو بیا دردونه یارم

بیا سه بیا سه بیا ستاره ی

من وفادارم به تو یارم