متن آهنگ پویا بیاتی جان جهان

 

از حضور بگم از اون شکوه متصل به نور بگم

از التهاب به عشق و شوق و شور بگم

از انجیل و سقوف یا از زبور بگم

میخوام یه خورده واست از ظهور بگم

میاد اونیکه توو نگاش اعجازه

که آغوشش به روی عالم بازه

میاد و گل میاره بی اندازه

میاد بهشتو رو زمین میسازه

میادو چشما رو روشن میکنه با نورش

دلامون زنده میشه به حرمت حضورش

الهی زنده بمونیم تا روز ظهورش

میاد و تاریکا رو میبره با نورش

میاد و دنیا گلستون میشه با حضورش

چه مبارک سحری صبح ظهورش

ای جان جهان جهان جان برگرد برگرد برگرد برگرد

یا مهدی صاحب الزمان برگرد برگرد برگرد

ای جان جهان جهان جان برگرد برگرد برگرد برگرد

یا مهدی صاحب الزمان برگرد برگرد برگرد

من از خدا میخوام منو توو بیقراری بیقرار تو کنه

من از خدا میخوام منو شبیه ابن مهزیار تو کنه

خزونه کن نمون بره جهانو تازه از بهار تو کنه

من از خدا میخوام فقط به بغضهای تلخمون نظر کنه

به حق دل شکسته ها خدا شب جدایی رو سحر کنه

دعا کنیم دعا کنیم دعا کنیم دعا اثر کنه

ای جان جهان جهان جان برگرد برگرد برگرد برگرد

یا مهدی صاحب الزمان برگرد برگرد برگرد

ای جان جهان جهان جان برگرد برگرد برگرد برگرد

یا مهدی صاحب الزمان برگرد برگرد برگرد