متن آهنگ جان چشات دیوونه بازیات

 

به جان چشات

دیوانه بازیات بد شری دستم داد

بگو همش دارم خواب میبینم جنگ و دعوا میبینم

خماری داره چشات

عزیزم کافرم کردی ای یار بی دینم

به جان چشات دیوانه بازیات بد شری دستم داد

بگو همش دارم

خواب میبینم جنگ و دعوا میبینم

خماری داره چشات عزیزم کافرم کردی

ای یار بی دینم