متن آهنگ رضا ملک زاده جای تو خالی

 

زیر بارون جای تو خالی جای تو خالی

جای تو خالی بود کوچه هم حال منو داره

گله داره بودی چه حالی بود

نم بارون نم نم و آروم توو خیابون

منو یاد تو پرسه با هم شونه به شونه

خونه به خونه آخ چه خیالی بود

بارون هواتو داره واسش غریبه

تنهاییامون بارون دلش

گرفته یادش نرفته دوتاییامون

زیر بارون جای تو خالی جای تو خالی

جای تو خالی بود کوچه هم حال منو داره

گله داره بودی چه حالی بود

وقتی بارون میزنه انگاری با تو

نفس میکشم وقتی تو مال منی

از همه عالم دس میکشم

پر پرواز تو میشم وقتیکه میشکنه

بال و پرت میزنم به جاده ی عشق

وقتی دلم میشه همسفرت

بارون هواتو داره واسش

غریبه تنهاییامون بارون دلش

گرفته یادش نرفته دوتاییامون

زیر بارون جای تو خالی جای تو خالی

جای تو خالی بود کوچه هم حال منو داره

گله داره بودی چه حالی بود