متن نوحه جا داره تو سجده بگن همه عالمین

 

جا داره تو سجده بگن همه عالمین الحمدلله الذی خلق الحسین

یه عمریه با نوحه ها سینه میزنم همه ش به یاد کربلا سینه میزنم

جا داره تو سجده بگن همه عالمین الحمدلله الذی خلق الحسین

میدون مشکو یادمه جلوی حرم سینه برا تو می زدم پیش مادرم

جا داره تـو سجده بگن همه عالمین الحمدلله الذی خلق الحسین

پناه من از بچگی به خدا تویی امید من تو زندگیم همه جا تویی

از سر سفره ت میرسه آب و دون من هوامو داری همیشه آقا جون من

الهی جون بدم توی روضه های تو بگم حسین و بمیرم زیر پای تو

جا داره تو سجده بگن همه عالمین الحمدلله الذی خلق الحسین

تو گودی افتادی غریب شه عالمین والشمر جالسٌ علی صدرالحسین

والشر جالسٌ علی نفست گرفت زیر فشار چکمه ها نفست گرفت

صدای مادرت میاد توی قتلگاه آخ داره خواهرت میاد توی قتلگاه

باز شده انگار چشم تو روی نیزه ها گرفته پیراهن تو بوی نیزه ها

جلو چشای بچه ها ؛ بی حیا نزن عزیز برادر منو ؛ بی هوا نزن

نمی بینی که تشنه شه میزنی گریز آب فراتو بی حیا روی خاک نریز

جا داره تـو سجده بگن همه عالمین الحمدلله الذی خلق الحسین