متن آهنگ علینو جذاب بی معرفت

 

بگو چجوری دیوونه نشم وقتیکه پیشم نیستی

میدونی وقتی نباشی هم نمیگیره توو قلب من جا تو هیشکی 

جذاب بی معرفت بگو که با منی فقط 

جذاب بی معرفت بگو که با منی فقط

کاش وایسه این عقربه های لعنتی وقتی دستام توی دستاته 

هنوزم میمیرم یه ثانیه بی تو هنو این دیوونه سر حرفاشه

من تنهات نمیذارم هر جا که تو باشی من پا به پاتم

وقتیکه میری میمونه عطر تو روی لباسم

جذاب بی معرفت بگو که با منی فقط

جذاب بی معرفت بگو که با منی فقط

بگو چجوری دیوونه نشم وقتیکه پیشم نیستی

میدونی وقتی نباشی هم نمیگیره توو قلب من جا تو هیشکی 

میشه که فراموشش کنی وقتایی که بد بودمو

میشه که باز دوباره بگیری تو دستای این دیوونه رو

جذاب بی معرفت بگو که با منی فقط 

جذاب بی معرفت بگو که با منی فقط