متن آهنگ دانیال رنجبر جذاب من

 

جذاب من نبود این جواب من نبودی توو فال من نبودی توو فال من

جذاب من نبودی بجای من بی تو خراب حال من خراب بی تو حال من

بیا برگرد برگرد برگرد بیا عکسات حالمو بد کرد

بیا برگرد سر رفت صبرم نبود تو نمیشه که باور کرد

بیا برگرد برگرد برگرد غم دوریت چشمامو تر کرد

بیا برگرد رفتم از دست نمیشه این شبا رو سر کرد

تورو اندازه ی شبو روزای تنهایی قدر تموم اشکایی

که خشک شدن توی چشمام میخوامت

منو دلخوش بکن حتی به یک دیدار غمت نیس آخه دست بردار

تورو هم قدر تنهاییم میخوامت

بیا برگرد برگرد برگرد بیا عکسات حالمو بد کرد

بیا برگرد سر رفت صبرم نبود تو نمیشه که باور کرد

بیا برگرد برگرد برگرد غم دوریت چشمامو تر کرد

بیا برگرد رفتم از دست نمیشه این شبا رو سر کرد

بیا برگرد برگرد برگرد بیا عکسات حالمو بد کرد

بیا برگرد سر رفت صبرم نبود تو نمیشه که باور کرد

بیا برگرد برگرد برگرد غم دوریت چشمامو تر کرد

بیا برگرد رفتم از دست نمیشه این شبا رو سر کرد