متن آهنگ فرشید مهمان دوست جریان

 

زندگی با تو جریان داره با تو رو دنیام عشق میباره

تو مثه چتری زیر بارونا ما رو کم داره این خیابونه

باورش سخته به این آسونی دلمو بردی که بلرزونی

من دلم قرصه تو که همرامی تو که پایان آرزوهامی

زیر نور ماه با تو شبگردی با تو خوشحالم عاشقم کردی

با تو احوالم عین مجنونه با تو آرومه دل دیوونه

زیر نور ماه با تو شبگردی با تو خوشحالم عاشقم کردی

با تو احوالم عین مجنونه با تو آرومه دل دیوونه

حس من خوبه بهترم میشه وقتی احساست باورم میشه

با تو آرومه این دل ساده خوبه که قلبم دستت افتاده

زیر نور ماه با تو شبگردی با تو خوشحالم عاشقم کردی

با تو احوالم عین مجنونه با تو آرومه دل دیوونه

زیر نور ماه با تو شبگردی با تو خوشحالم عاشقم کردی

با تو احوالم عین مجنونه با تو آرومه دل دیوونه