جمع نشه تو چشت اشکی یه وقت

وقتی که نیستی من از کی بگم

کم نشد عشق تو حتی یبار تو دلم

حالمو ببین بیا سراغمو بگیر واسه یبار

جامون عوض تو جلو راهمو بگیر

حالمو ببین بیا سراغمو بگیر واسه یبار

جامون عوض تو جلو راهمو بگیر

تو که نبودی ببینی توی این شبا چقدر تنگه دلم