مثه تو جایی ندیدم چقد تنهایی کشیدم من آخر قصه رو میدیدم 

تا حالا شده یک بارم تو بهم بگی دوست دارم من جز تنهایی چی دارم

 اگه بد بودم واست اگه قلبم زود جا زد دیگه میرم خیالت راحت

چشات خیره به ساعت شد دیگه وقت رفتن شد