متن آهنگ مسیح و آرش جون

 

بارون زده نم نم پشت سر شبنم

منم زیر بارونمو وا نمیشه چترم

دورمون خلوت میخوام بپیچه

توو کوچه باز صدای خندت

جون داره میگیره بارون توو قلب خیابون

جون داره میشینه آروم

جون داره میگیره کوچه چون عطر تو روشه

نه دیگه وقتو نکش دستو

از پشت حلقه کن دور چشم

با تو نفس میکشم رو همه خط میکشم

نه دیگه وقتو نکش دستو

از پشت حلقه کن دور چشم

با تو نفس میکشم رو همه خط میکشم

رو تن داغ شیشه بخاره

نوشتی قلبم هواتو داره

تن خیابون چشم انتظاره

تا دوباره پات توش قدم بذاره

جون داره میگیره بارون توو قلب خیابون

جون داره میشینه آروم

جون داره میگیره کوچه چون عطر تو روشه

نه دیگه وقتو نکش دستو از

پشت حلقه کن دور چشم

با تو نفس میکشم رو همه خط میکشم

نه دیگه وقتو نکش دستو از

پشت حلقه کن دور چشم

با تو نفس میکشم رو همه خط میکشم