متن آهنگ حسین توکلی جوهر قرمز

 

آه از این درد غم تو دیوونم کرد

آه آسمونم گریش افتاد از این همه درد

ای وای که میترسیدم از این خواب وحشتناک

آخر سرم اومد تورو دادم به دست خاک

کو هم به زانو در میاد از این شب غمناک

حتی نمیچرخه زبون بگم خداحافظ از یاد نمیره

قصه این غصه هرگز نوشتم این خاطره رو با جوهر قرمز

نوشتم این خاطره رو با جوهر قرمز

پر کشیدی پریدی قد خمیدم از این پرواز

پر شکستم دل خستم کاش میدیدم من تورو باز

ای وای که میترسیدم از این خواب وحشتناک

آخر سرم اومد تورو دادم به دست خاک

کو هم به زانو در میاد از این شب غمناک

حتی نمیچرخه زبون بگم خداحافظ از یاد نمیره

قصه این غصه هرگز نوشتم این خاطره رو با جوهر قرمز

نوشتم این خاطره رو با جوهر قرمز