متن آهنگ میثم نادری جو گندمی

 

انقد به تو فکر کردم خودمو یادم رفته

مو گندمی شد موهام توی هفته

از پی تو گشتم انگشت نمای شهرم

شهری که توش غیر از تو با همه قهرم

شهری که توش غیر از تو با همه قهرم

نفس نفس نگاهاتو دارم نفس میکشم

کنار تو بودن دیگه شده همه ی خواهشم

دلتنگ آغوش توام بیا و نذار ابری شم

بعد تو منه دیوونه دیوونه ی کی بشم

جداییمونو نذار ببینن درد و دلم رو دوره بگیرن

خبر نداری وقتیکه بارون میباره

کل شهر سراغتو از من میگیرن

نفس نفس نگاهاتو دارم نفس میکشم

کنار تو بودن دیگه شده همه ی خواهشم

دلتنگ آغوش توام بیا و نذار ابری شم

بعد تو منه دیوونه دیوونه ی کی بشم

نفس نفس نگاهاتو دارم نفس میکشم

کنار تو بودن دیگه شده همه ی خواهشم

دلتنگ آغوش توام بیا و نذار ابری شم

بعد تو منه دیوونه دیوونه ی کی بشم