متن آهنگ حاج اقا جعفر دوماد شده

 

 

ماشاالله ماشاالله بش بگین ماشاالله

صد قل هوالله بش بگین ماشاالله

حاج آقا جعفر دوماد شده سال دیگه پدر میشه

صاحب شش فرزند میشه

تقی و نقی و روح الله مهدی و فرهاد و مجید

وان تو تیری فور تشکر تشکر

برای رفع خستگی دوماد باید برقصه

دوماد دوماد رنگی عاشق پتو پلنگی