متن آهنگ محسن یاحقی حادثه

 

ای از من بی ستاره تر من از تو بی خبر نبودم و نشد تنها برم سفر

عشق حادثه نبود توو راه پر خطر

تنهایی یعنی عشق مدام شده هدر

سمی کشنده بود اون اضطراب و شک به این همه تردید خدا کنه کمک

خدا اگه بخواد فرصت همیشه هست

برای سنگ تو یه دل یه شیشه هست

هیچ جای زندگیم بی عشق بسر نشد عشق تو بود که درد در من اثر نشد

صبر منو ببخش دلشورمو بگیر

عشق قدیم تو نه کهنه شد نه پیر

کجای شب تورو ستاره دار کنم کجا میتونم از خودم فرار کنم

من بی نشون تر از تنهایی توام

دور از توام ولی هوایی توام

عشق حادثه نبود توو راه پر خطر تنهایی یعنی عشق مدام شده هدر

سمی کشنده بود اون اضطراب و شک

به این همه تردید خدا کنه کمک

خدا اگه بخواد فرصت همیشه هست برای سنگ تو یه دل یه شیشه هست