متن آهنگ علی خدابنده حالا که میبینی

 

هنوز پیگیر کارامی خوبه که همه جا همرامی با تو عاشقی من میشم بلد

خوبه کنار تو راه میرم خوبه که دلتو دادی من

جز تو نمیزنم با هیچ کس قدم منم

اگه میشه بهم لطف کنی دلمو به دلت قفل کنی جاتو توی قلبم به کسی که نمیدم من

حتی اگه دلت از سنگ شه نمیشه عشق تو

کمرنگ شه ضربان قلبم تویی شبو روز همدم

حالا که میبینی دیوونتم بذا بشم دیوونه تر به بودنت چقد بد عادتم خوبه با تو حال بدم

حالا که میبینی اسیرتم نذا بشم راضی به کم

محاله بزنم قید تورو هر جا بری پیگیرتم

حالا که میبینی دیوونتم بذا بشم دیوونه تر به بودنت چقد بد عادتم خوبه با تو حال بدم

حالا که میبینی اسیرتم نذا بشم راضی به کم

محاله بزنم قید تورو هر جا بری پیگیرتم

هنوز میگم عشق من کیه بلند بهم میگی من مگه میشت ازت چیزی بخوام گلم بهم بگی نه

میبینی چقد بهم میایم خیلی تو چشیم پیش هم

شدی همه قلب من با تو از دلم میره غم

حالا که میبینی دیوونتم بذا بشم دیوونه تر به بودنت چقد بد عادتم خوبه با تو حال بدم

حالا که میبینی اسیرتم نذا بشم راضی به کم

محاله بزنم قید تورو هر جا بری پیگیرتم