حالا اومدی حالا که دیگه رقیه افتاده از پا اومدی

حالا که بار سفر بستم از این دنیا اومدی

عمو عباس رو نیاوردی چرا تنها اومدی

بابایی خیال کردی قهرم حالا اومدی واسه آشتی

نمیگی چرا رفتی و ما رو تنها گذاشتی عزیزم

بابایی بابایی بابایی بابایی