با این ساز و کمونچه بخونیم همه یالله حالا حالا حالا حالا همه دستا به بالا

به این عروس و دوماد بگین هزار ماشاالله به لبخند عروس گل نشسته

خدا روی سرش ستاره بسته همه دست بزنید با دلی شاد

بگین عروس خانم مبارکت باد