متن آهنگ حالم خرابه چشامم گریه داره

 

سردو بی احساسم همیشه داغونم ، کویر سوزانم من ، بس که بی قانونم

دلم غماتو کند غروب تنهایی ، بدون تو عشقم زنده نمی مونم

حالم خرابِ چشامم گریه داره ، قلب شکستم هنوزم فکر یاره

کوچیک شدم بس گفتم تنهام نذاره

حالم خرابه چشامم گریه داره ، قلب شکستم هنوزم فکر یاره

کوچیک شدم بس گفتم تنهام نذاره

♫♫♫

آخرشم رفتی ، نگفتی میمیرم ، بدون تو عشقم ، آروم نمیگیرم

با یک نگاه سرد ، شکستی قلبم رو ، تقاص این قلبو ، یه روزی میگیرم

حالم خرابه چشامم گریه داره ، بود و نبودم واسش فرقی نداره

راحت گذشت از هرچی قول و قراره

حالم خرابه چشامم گریه داره ، بود و نبودم واسش فرقی نداره

راحت گذشت از هرچی قول و قراره

♫♫♫

سردو بی احساسم همیشه داغونم ، کویر سوزانم من ، بس که بی قانونم

دلم غماتو کند غروب تنهایی ، بدون تو عشقم زنده نمی مونم

حالم خرابِ چشامم گریه داره ، قلب شکستم هنوزم فکر یاره

کوچیک شدم بس گفتم تنهام نذاره

حالم خرابه چشامم گریه داره ، قلب شکستم هنوزم فکر یاره

کوچیک شدم بس گفتم تنهام نذاره