متن آهنگ رضا مریدی حتما

 

تو بودی جون و تنم چشات از ستاره ها

بهترین تو بودی بال و پرم

رفتی و نذاشتی من بپرم

من بودم عاشقترین آدم نذاشتی

از عشق واسم اگه بودی پیشم 

میساختیم با هم همه آرزوها رو  با هم

بهت گفتم نرو اصا نفهمیدی

حرف منو دیگه تفره نرو

خب حتما یکی بوده بهتر از من

مگه میبافت برات موهاتو اصلا

نه دوست نداشت اون بیشتر از من من

خب حتما یکی بوده بهتر از من

مگه میبافت برات موهاتو اصلا

نه دوست نداشت اون بیشتر از من من

تو چرا نیستی اصلا از همه بریدم از تو

خستم من مگه چی کم داشتم

هر چی بودم تورو دست داشتم 

میشه یه چی بهت بگم باید اینو بگم و برم

دیگه وقتش رسیده قیدتو بزنم 

خب حتما یکی بوده بهتر از من

مگه میبافت برات موهاتو اصلا

نه دوست نداشت اون بیشتر از من من

خب حتما یکی بوده بهتر از من

مگه میبافت برات موهاتو اصلا

نه دوست نداشت اون بیشتر از من من