متن آهنگ سیاوش حرفی ندارم 

 

حرفی ندارم گاهی اونقده پری که دیگه حرفت نمیاد

بس کن این تظاهرت رو این کارا بهت نمیاد

برو موندنت عذابه بذا تنها شم همین

ای خدا خستم چه غریبه این دل من خودت خوب میدونی

آدمات عجیب غریبن خودت خوب میدونی

گریه های بی صدای منو تنها رو ببین

وقتی میبینم این عاشق روانی شبیه قبلنا نی

برای چی من اینجام 

وقتیکه واست از هیچی بهترم من بذار برم اقلا

من اینجوری نمیخوام

ببین اگه هر چی پشتمون بگن

نه مقصرش تویی نه من برو فکر من نباش

برو که برای هر دو بهتره که نبودنم قشنگتره

برو فکر من نباش

وقتی میبینم این عاشق روانی شبیه قبلنا نی

برای چی من اینجام 

وقتیکه واست از هیچی بهترم من بذار برم اقلا

من اینجوری نمیخوام