متن مداحی حسین تو قلبم داره ریشه

 

آوازه ات دنیا رو گرفت ای دنیای بچگیام

پر کردی روز و شبمو از فکرت بیرون نمیام

حسین تو قلبم داره ریشه حسـین که تکراری نمیشه

حسین اون عشق موندگاره حسین کی تنهامون میذاره

زمان مرگم بیا اباعبدالله دوست دارم خیلی یا اباعبدالله

ندارم حرفی به جز همین یک جمله

و صلی الله علی اباعبدالله