متن آهنگ مسعود روح نیکان حس میکنم

 

شب شده باز همه فکرم پیش تویه

دیگه دورت نمیام این یه قوله

آره آره بهت قول میدم اما پیش تویه باز همه فکرم

تکس میدم که فراموشت کردم

ولی قلب میدم باز آخر تکسم

من مودیم سرت برو خوب میشم بعدت

اینکه گاهی هستی بده بدی دوریت کمتره

بدی دوریت کمتره

بدی دوریت کمتره

دیگه حس میکنم خوشحالی از اینکه برات هی میدوم

حس میکنم دنیات سفیده من برات مشکی شدم

حس میکنم من عاشقمو با منی عشق میکنم

یه دنیا فرقه بین ما ازت خیلی پرم

حس میکنم خوشحالی از اینکه برات هی میدوم

حس میکنم دنیات سفیده من برات مشکی شدم

حس میکنم من عاشقمو با منی عشق میکنم

یه دنیا فرقه بین ما ازت خیلی پرم

دنبالت میدوم با تو عشق میکنم هر بار میدیدمت

خب عاشق میشدم

یادت نیست یادمه

همه دنیامو دادم بهت خوب بودم بودی خوب 

د بودم با غمت

دیگه حس میکنم خوشحالی از اینکه برات هی میدوم

حس میکنم دنیات سفیده من برات مشکی شدم

حس میکنم من عاشقمو با منی عشق میکنم

یه دنیا فرقه بین ما ازت خیلی پرم

حس میکنم خوشحالی از اینکه برات هی میدوم

حس میکنم دنیات سفیده من برات مشکی شدم

حس میکنم من عاشقمو با منی عشق میکنم

یه دنیا فرقه بین ما ازت خیلی پرم