متن آهنگ علی موسی زاده حنابندون

 

حنا به پاش میبندم حنا به پاش میبندم

اگر حنا نباشه آب طلاش میبندم اگر حنا نباشه

حنا به پاش میبندم حنا به پاش میبندم

اگر حنا نباشه آب طلاش میبندم اگر حنا نباشه

حنا به پاش میبندم حنا به پاش میبندم

اگر حنا نباشه آب طلاش میبندم اگر حنا نباشه

حنا میبندم امشبو حنا میبندم امشبو به دست و پاش میبندم

حنا میبندم امشبو حنا میبندم امشبو به دست و پاش میبندم