متن آهنگ مرتضی سرمدی خاطرخواه

 

به در و دیوار میزنم واست که بمونی تو فقط

مال من شی تا ابد خب ما رو دریاب

خاطرخواهی اسیریه مثه من کی دیده

که همه رو رد بکنه واسه تو جذاب

آره اینه سلیقم مثه تو ندیدم

تو دلبری و دلبریات خیلی شدیدا

آره اینه سلیقم مثه تو ندیدم

تو دلبری و دلبریات خیلی شدیدا

تو دلبری و دلبریات خیلی شدیدا

یه تنه دل میبری از همه خیلی سریع

نمرتم توو دلبری بیسته بیسته

چش و ابرو مشکی لباس زرشکی

و اون چشای وحشیتم هیچ جا نیست که

آره اینه سلیقم مثه تو ندیدم

تو دلبری و دلبریات خیلی شدیدا

آره اینه سلیقم مثه تو ندیدم

تو دلبری و دلبریات خیلی شدیدا

تو دلبری و دلبریات خیلی شدیدا