متن آهنگ حمید هیراد خانم گل

 

از بس که گلی و بی نظیر خب به چشمم اومدی حق بده عاشقت بشم وقتی با من قدم زدی

مثه بارون نم نم اومدی به قلب تشنه ام زدی

قدم گذاشتی روی چشم گلی خانوم خوش اومدی خانم گل منه دیوونه ی بی طاقت کم تحمل

میریزم سر رات سبد سبد سبد گل آی خانم گل

خانم گل منه دیوونه ی بی طاقت کم تحمل میارم واست اون سبد سبد سبد گل آی خانم گل 

سعدی میشم این باغو گلستون کنی واسم خیام زمانه ام به تو پرته حواسم

گل در بر و می در کف و معشوق به ‌کام است

سلطان جهانم به چنین روز غلام است

خانم گل منه دیوونه ی بی طاقت کم تحمل میریزم سر رات سبد سبد سبد گل آی خانم گل

خانم گل منه دیوونه ی بی طاقت کم تحمل

میارم واست اون سبد سبد سبد گل آی خانم گل