متن آهنگ آرمین عبدی خاکستری

 

غرق بغضه نفسام پر اشکه توو چشام

با همه دلتنگی دیگه سمتت نمیام

دلم گرفته لحظه هام بی نوره

مثل لبهای تو خنده از من دوره

نمیشه میدونم نمیخوای برگردی

چرا برعکس من این همه خونسردی

میشه با عطر آغوشت یه دنیا رو عاشق کرد

بی تو باید یه گوشه موند و از دلتنگی دق کرد

کاش میتونستم راحت از این خاطراتت رد شم

کاش میتوننستم مثل تو بد بودن رو بلد شم

غرق بغضه نفسام سیله اشکه توو چشام

بی تو زندگی رو دیگه عمرا نمیخوام

دلم گرفته لحظه هام بی نوره

مثل لبهای تو خنده از من دوره

نمیشه میدونم نمیخوای برگردی

چرا برعکس من این همه خونسردی

میشه با عطر آغوشت یه دنیا رو عاشق کرد

بی تو باید یه گوشه موند و از دلتنگی دق کرد

کاش میتونستم راحت از این خاطراتت رد شم

کاش میتوننستم مثل تو بد بودن رو بلد شم