متن آهنگ گرشا رضایی خبر خبر

 

بمیرم من شنیدم این شبا تا دمن دم صبح گریه کردی

قرار بود زندگی باشی ول3

با زندگیم دیدی چه کردی

نمیدونستم عشقم تو نمیمونی رفیق نیمه راهی

گناه کردم شدم عاشق

گناه کردم اونم چه گناهی

دلم بارون میخواد اما خیابونای این شهر پا نمیدن

شدن بی معرفت این آدما

منو توو جمعی راه نمیدن

میگن عاشق نبودی پس کجاست عشقت اینو بی راه نمیگن

آخه اینا تموم لحظه های

ما رو با همدیگه دیدن

آی آدما خبر خبر رفته عشقم سفر سفر

یه درختم که باغبون

به ریشم زده تبر تبر

آی آدما خبر خبر رفته عشقم سفر سفر

یه درختم که باغبون

به ریشم زده تبر تبر

بین این آدما میزنن میبرن نشی مثه اونا

خودمو میبینم شونه

به شونت توو بارونا

دلگیرم من هنوز بی تو دریا نمیرم

میمونی یا برای تو بمیرم

آی آدما خبر خبر رفته عشقم سفر سفر

یه درختم که باغبون

به ریشم زده تبر تبر

آی آدما خبر خبر رفته عشقم سفر سفر

یه درختم که باغبون

به ریشم زده تبر تبر