متن آهنگ خداحافظ عشقم ولی نذار که من برم

 

♪ خداحافظ ولی عشقم نذار که من برم خداحافظ ولی عشقم نذار که من برم

♪ میگم میرم ولی بگو بی تو کجا برم حال دلم بده میشه حالم رو خوب کنی

♪ بغضم رو قورت میدم بغض توی گلوم تویی دلم شکسته شد کمی یواش تو راه برو

♪ با خورده های من زخمی نشه دو پای تو شکستی قلبمو تو که تو قلب من بودی

♪ یه اعتراف تلخ تموم زندگیم بودی حتی یه لقمه نون از تو گلوم پایین نرفت

♪ به زور صد تا قرص چشام به روی هم نرفت ارزون دلو دادم گرون تموم شدش واسم

♪ تو پشت پا زدی از رو زمین چجور پاشم

♪ ای آسمون بگو رنگه آبیت دروغیه یا مشکل از منه جلو چشام سیاهیه

♪ دروغ محض بودی هنوز برام مقدسی دنیارو بعد تو نمیخوامش با هیچ کسی

♪ دلم شکسته شد کمی یواش تو راه برو با خورده های من زخمی نشه دو پای تو

♪ شکستی قلبمو تو که تو قلب من بودی یه اعتراف تلخ تموم زندگیم بودی

♪ هنوز دوست دارم اینو اشک چشام میگه چشم و زبون تو فقط داره دروغ میگه

♪ دردت به جون من تنها درد دلم تویی خورد و خوراک من زهرو به خورد من میدی

♪ صد جور استخاره کردم جواب نه خدا میداد موندنی نبودی عشقم حادثه خبر نمیداد

♪ دل و قلبت جای دسگه ست زبونت دروغی میگه که یدونه تار موت به زمین زمان نمیده

♪ یه دروغ بودی گل من، من شکستم و شکستی بی صدا نبود عزیزم خیلی با صدا شکستی